Napa Valley

Andrew Geoffrey Vineyards 2005 Diamond Mountain District, Napa Valley Cabernet Sauvignon

Retail Price: $78.00
Sale Price: $62.00

Heitz Wine Cellars 2003 Napa Valley Cabernet Sauvignon

Retail Price: $77.00
Sale Price: $62.00

Volker Eisele Family Estate 2008 "Terzetto" Napa Valley Red Wine

Retail Price: $70.00
Sale Price: $63.00

Corley Family Napa Valley 2006 Reserve Napa Valley Cabernet Sauvignon

Retail Price: $76.00
Sale Price: $64.00

Corley Family Napa Valley 2009 Yewell Vineyard, Napa Valley Cabernet Sauvignon

Retail Price: $75.00
Sale Price: $65.00

Dyer Vineyard 2007 Diamond Mountain District, Napa Valley Cabernet Sauvignon

Retail Price: $75.00
Sale Price: $65.00

Monticello Vineyards 2010 Tietjen Vineyard, Rutherford, Napa Valley Cabernet Sauvignon

Retail Price: $72.00
Sale Price: $65.00

Soquel Vineyards 2007 Partners' Reserve Cabernet Sauvignon, Napa Valley, Garvey Vineyard

Retail Price: $75.00
Sale Price: $65.00

Vin Roc Wine Caves 2005 Napa Valley Cabernet Sauvignon

Retail Price: $95.00
Sale Price: $76.00 $65.00
Save 32%

Andrew Geoffrey Vineyards 2002 Diamond Mountain District, Napa Valley Cabernet Sauvignon

Retail Price: $85.00
Sale Price: $68.00

Cornerstone Cellars 2010 Howell Mountain, Napa Valley Cabernet Sauvignon

Retail Price: $80.00
Sale Price: $69.00

Kukeri Wines 2010 Mt. Veeder, Napa Valley Cabernet Sauvignon

Retail Price: $79.00
Sale Price: $69.00

Corley Family Napa Valley 2009 State Lane Vyd., Napa Valley Cabernet Sauvignon

Retail Price: $80.00
Sale Price: $70.00

Duckhorn Vineyards 2011 "Paraduxx" Napa Valley, Rector Creek Vineyard Red Wine

Retail Price: $85.00
Sale Price: $70.00

Patland Vineyards 2009 Stagecoach Vineyard, Napa Valley Cabernet Sauvignon

Retail Price: $90.00
Sale Price: $80.00 $70.00
Save 22%